Planlegging av begravelsen

En verdig avskjed

Nærmeste pårørende avgjør hvordan begravelsen skal foregå.

 Planleggingen starter allerede ved første telefonsamtale med byrået. Vi avtaler det praktiske rundt henting av avdøde og vi kan sjekke ledige tidspunkt for seremoni hvis det er spesielle ønsker. En dag eller to etterpå har vi som regel en planleggingssamtale med de som skal være ansvarlige for begravelsen. 

I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for begravelsen. De bør naturligvis respekteres. Finnes det en skriftlig erklæring fra avdøde om dette?

Gravferden skal normalt finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Ved kremasjon blir askeurnen vanligvis satt ned i gravstedet innen noen uker etter bisettelsen, senest seks måneder etter dødsfallet.

Selve seremonien avholdes i kirke, gravlundskapell, krematoriets kapell eller i andre egnede lokaler.

Det finnes flere former for seremoni å velge mellom. (se lenger ned på siden).

Forberedelser

For å forberede det som skal sies i seremonien kan de etterlatte sette opp en kort oversikt over viktige punkter og hendelser i den avdødes liv. Dette vil kunne gjøre seremonien mer personlig og gjøre møtet med prest eller seremonileder mer strukturert. En gravferdstale bør for øvrig være forholdsvis kort, og henvendt til de pårørende.

Å tenke gjennom egnet musikk kan også være greit å gjøre på forhånd. Bruk gjerne disse nettsidene for å få noen innspill.

Har dere et bilde av avdøde som kan egne seg til å bruke i et programhefte for begravelsen? Byrået kan hjelpe med å scanne eldre bilder over til digitalt format hvis det skulle trenges.

 

Noe som også bør klarlegges på forhånd er hvem som kan ha oppgaven med å bære båren ut til graven etter seremonien i kapellet.

Oppmøte

Om ikke annet er avtalt, bør de pårørende møte om lag 30 minutter før seremonien skal begynne. På de fleste steder er det vanlig at de nærmeste og deres familie sitter fremme til venstre. Om noen skulle ha ønske om å legge på krans eller komme med hilsen under seremonien, avtales dette på forhånd med den som forretter/leder seremonien. 

Praktiske spørsmål

De nærmeste pårørende står fritt til å velge om man ønsker å annonsere begravelsen. Noen velger å la begravelsen foregå i stillhet, med bare de aller nærmeste tilstede. Det kan være riktig i noen tilfelle.

Musikk

Her finner du forslag til salmer og musikk. Ønsker du instrumental, solosanger eller salmer? Er du usikker har vi lang erfaring og kan hjelpe deg å velge.

Forslag til programhefte

Programheftet er sentralt under begravelsen – og de fleste som deltar tar dette med seg som et minne etterpå. Se våre forslag til oppsett av programhefter.

Planlegg og bestill gravferd

I denne tjenesten kan du planlegge begravelsen, se omtrentlige priser og sende inn en foreløpig bestilling til oss. Vi tar kontakt med deg for å gå igjennom dine valg og ferdigstille bestillingen. Alt du legger inn her kan endres senere og er ikke bindende på noen måte. Prisene er «fra priser» og inkluderer ikke kommunale avgifter, og er basert på arbeid utført dagtid.

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler i Stavanger og Sandnes

Åpningstider etter avtale.

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.