Ring oss: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Minnesider & dødsannonser

Call us: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Memorial pages & obituary

Hvilken type seremoni?

Vi hjelper til med å planlegge og lede alle typer seremonier.

Kirkelig seremoni – følger kirkens liturgi

Mange ønsker en kirkelig seremoni, ledet av en prest. Vi hjelper til med å finne ledig prest som har vakt og sender kontaktinformasjon til presten. Presten tar kontakt med familien og avtaler et eget møte der minnetale og seremoni planlegges i detalj.

Dette gjelder også for Den katolske kirke og for de ulike frimenighetene i vårt område.

Tilpasset seremoni – familien velger innhold

Ikke alle er medlem av et tros- eller livssynsamfunn som man kan kontakte når et dødsfall inntreffer. Hviding begravelsesbyrå har lang erfaring med dette, og vi bistår ofte etterlatte med å planlegge og lede såkalte «tilpassede seremonier».

Dette kan være seremonier både med og uten religiøst innhold. Byrået har egne gravferdstalere som de etterlatte får en planleggingssamtale sammen med om man velger denne formen for seremoni.

Her er det de etterlatte selv som legger føringene for hva som skal sies, synges og fremføres.
Våre konsulenter hjelper til med å skaffe musikere og vi har også utstyr til å spille av musikk i seremonier. Ta gjerne kontakt for informasjon og priser for disse tjenestene og valg av type seremoni.

Human-etisk seremoni

Denne typen seremoni brukes for medlemmer i Human-etisk forbund. Forbundet stiller med gravferdstaler og planlegger sammen med familien i en egen samtale. Gravferdstaler fra HEF kan også leies inn av ikke-medlemmer til fastsatt takst.

Muslimsk seremoni

Vi har et godt samarbeid med flere av de muslimske trossamfunnene i vårt område. Vi hjelper til med kommunikasjon med ulike etater, slik at Hellig vask og begravelse kan avholdes så raskt som mulig.

Andre seremonier

Gjennom lang erfaring har vi arrangert seremonier tilknyttet de aller fleste sammenhenger. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Planlegg begravelsen

Nærmeste pårørende avgjør hvordan begravelsen skal foregå. I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for begravelsen. De bør naturligvis respekteres. Det bør undersøkes om det foreligger en skriftlig erklæring fra avdøde om dette.

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler i Stavanger og Sandnes

Åpningstider etter avtale.

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i

Stavanger, Sandnes, Sola og Tau

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.