Vi er opptatt av en åpen og tydelig dialog med de etterlatte om kostnadene rundt begravelsen.

Våre priser

En «Basis» begravelse med seremoni koster fra kr. 24.490.

Byrået hjelper også til med å søke om gravferds-støtte fra NAV, dersom det er grunnlag for dette.

De fleste ønsker noe mer enn det som er basis. Hos oss får du god orientering om alternativene og prisene.

Alle samtaler med oss ender med at kunden får et detaljert prisoverslag – før man skriver under på oppdraget. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet i forhold til kostnadene rundt begravelsen.

Hva koster en begravelse?

Priseksempel, «Basis» med seremoni

 fra kr. 24.490,-

 Forventet fremmøte: ca. 25 pers.

Kiste, hvit spon nr. 18 6.900,-
Utkjøring av tomkiste 995,-
Planlegging med familien 2.400,-
Stell og nedlegg i kiste 1.250,-
Bårebil til kapell 1.995,-
Assistanse i bil 850,-
Administrasjon 2.400,-
Assistanse i kapell 1.700,-
Byråhonorar (minste) 2.200,-
Sanghefter 25 stk.  1.255,-
Blomster på kiste (bukett) 740,-
Trekors med navneplate 555,-
Hygieneartikler 275,-
Lys/utst. i seremoni 975,-
Totalt 24.490,-

Øvrige utgifter varierer i forhold til hva som avtales med de pårørende. 

 

Hva koster en begravelse?

Priseksempel, begravelse uten seremoni

 fra kr. 12.550,-

 

Kiste, umalt spon nr. 19 4985,-
Utkjøring av tomkiste 995,-
Byråhonorar (minste) 2.200,-
Stell og nedlegg i kiste 1.250,-
Bårebil til gravsted 1.995,-
Assistanse i bil 850,-
Hygieneartikler 275,-
Totalt 12.550,-

Øvrige utgifter varierer i forhold til hva som avtales med de pårørende.

 

Hva kan vi hjelpe med?

Tjenester som begravelsesbyrået kan utføre:

– Fastsettelse av tidspunkt for begravelsen
– Annonsering
– Trykking av program (salmer/sanger)
– Solosang/musikk
– Kiste og utstyr
– Blomster, dekorasjoner/kranser
– Hviding kan være behjelpelig med å finne sted og tid for minnestund
– Utfylling og registrering av relevante attester og dokumenter
– Melding til tingretten/lensmann og NAV
– Nedsetting av urne
– Gravmonument, inskripsjon/oppussing og gravlykter
– Gravlegater (avtale om vedlikehold av gravstedet)
– Transport i inn- og utland
– Urneforsendelse

Pris pr. tjeneste / produkt

Prisliste 

 

Administrasjons­­­­kostnader 1.325,- 3.200,-
Assistanse i kirke eller kapell 1.700.- 2.950.-
Assistanse ved urnenedsettelse 800,-
Assistanse ved syning 800,-
Byråets honorar 1.400.- 4.450.-
Bil med utstyr til seremonisted 1.450,-
Lys og leie av pynteutstyr i seremoni 975,-
Henting, hjemmedødsfall dagtid 2350,-
Henting, hjemmedødsfall kveld 2800,-
Henting, hjemmedødsfall helg 3150,-
Henting, hjemmedødsfall natt 3450,-
Ekstra mannskap ved henting dagtid 850,-
– ved henting kveld/natt /helg 1000,- / 1450,-
Stell og nedlegg av avdøde 1.250,-
Minnealbum med bilder, annonser, etc. 750,-
Ved flere eksemplarer: pris pr. stk. 500,-
Kondolanseprotokoll med stiv perm 525,-
Sanghefter (min 25 stk) inkl. fargetrykk og bilde hvis ønskelig 1255,-
Askeurner (standard urne er gratis) 600,- 4.450,-
Fotografering i seremoni 520,-
Ventetegn 330,- 750,-
Stell og nedlegg i kiste 1250,-
Hygieneartikler 275,- 325,-
Utkjøring av tomkiste 995,- 1345,-
Solister/musikere 2350,- 6050,-
Leie av piano 750,-
Leie av lydanlegg 500,- 750,-
Leie av projektor/lerret 750,-
Streaming 4250,- 20000,-

 

Støtteordninger

Utgiftene knyttet til en begravelsen vil eventuelt dekkes eller reduseres ved hjelp av støtteordninger som behovsprøvd stønad fra Folketrygden, gravferdsbidrag fra fagforeninger, eller utbetalinger fra livsforsikringer og pensjonsforsikringer.

Trygdeytelser

Dersom den avdøde mottok pensjon fra NAV, vil den bli utbetalt for dødsmåneden. Støtteordninger for begravelsen – I tillegg vil NAV i gitte tilfeller gi stønad til begravelsen:

– Behovsprøvd gravferdsstønad med inntil kr. 23 990,- til dekning av faktiske utgifter. Gravferdsstønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse og lignende. Ta kontakt med NAV kundesenter (telefon 815 810 00) for fullstendige opplysninger.

– Stønad til båretransport når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander enn 20 km fra dødssted til bosted (egenandelen på kr. 2399,- justeres etter grunnbeløpet i Folketrygden).

Det gis også støtte til begravelsen fra NAV når avdøde var under 18 år.

Hviding begravelsesbyrå kan sørge for at dødsattest og skjema for gravferdshjelp blir sendttil trygdekontoret.

Vi orienterer gjerne om hvilke regler som gjelder i denne forbindelse.

Fagforeninger

En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer, i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Vi leverer ut søknadsskjema for slik støtte.

Livsforsikringer og pensjonsforsikringer
De pårørende må selv melde fra til det selskapet forsikringen er tegnet i (husk at avdøde kan ha forsikringer i flere selskaper). De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt ved henvendelse.

Hva koster en begravelse?

Priseksempler minimum og maksimum

Kiste (inkludert alt tilhørende utstyr og svøp/skjorte) 4.985,- 24.960,-
Utkjøring av tomkiste 995,-  – 1.345,-
Lys og leie av utstyr i seremoni 975,- 1.475,-
Stell og nedlegg i kiste 1.250,- 1.250,-
Bårebil til seremonisted (avhengig av avstand) 1.450,- 3.450,-
Byråhonorar 2.200,- 4.350,-
Administrasjonskostnader 1.325,- 3.200,-
Planlegging med familien 1.400,- 2.400,-
Assistanse i kirke/kapell 1.700,- 2.750,-
Ekstra mannskap pr. time (Eks. 3 timer 850,-) 0,- 2.550,-
Sanghefter 25 stk A5 program/ 4 sider i farger med eget bilde (Eks. 400 stk) 200,- 3.600,-
Blomster på kiste (3 roser eller båredekorasjon) 145,- 6.000,-
Transport av båre fra seremonisted ved behov (avhengig av avstand) 0,- 1.995 ,-
Bringing på båre til oppbevaringssted 1.950,- 3.400,-
Bil med utstyr til seremonisted 1.450,-
Annonse nett/avis Stavanger Aftenblad 0,- 2.500,-
Totalsum 18.575,- 66.675,-

 

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler på Åsen

Åpningstider: torsdag kl. 15.00-18.00 eller etter avtale. 

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.