Ring oss: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Minnesider & dødsannonser

Call us: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Memorial pages & obituary

Filming av begravelsen

Avstand er ikke lenger en hindring.

Streaming

Begravelsen er det viktigste ritualet vi har. Men, av og til, klarer vi likevel ikke å samle alle til begravelsen. Når noen skal gravlegges, er det vår oppgave å ivareta de etterlatte og gi dem mulighet til å ta farvel.

Avstand er ikke lenger en hindring. Nå kan de som er langt borte ha muligheten til å komme nær, ved å følge med på en direkteoverføring av seremonien eller se seremonien i etterkant.

Streamingen gjøres tilgjengelig via avdødes minneside eller i en privat gruppe og man trenger kun å ha internettilgang for å delta i seremonien. Overføringen kan ikke sees i opptak. Vi informerer aktørene i forkant av seremonien. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved direkteoverføring. Dette kvalitetssikres av byrået.

Utvidet direkteoverføring (streaming)

Vi tilbyr også en mer omfattende videoproduksjon som gir en profesjonell lyd- og bildeopplevelse. Opptaket kan gjøres tilgjengelig i ettertid, men kun til privat bruk.

Overføring til nærliggende lokale ved store seremonier

Dersom det ventes flere deltakende enn det er plass til i seremonilokalet, kan vi videooverføre seremonien til et nærliggende lokale med meget god lyd- og bildekvalitet.

Et videominne

Et videominne er liten film på noen få minutter som summerer opp inntrykkene fra seremonien. Dette er et verdifullt minne som kan hentes opp senere.

Ønskes det streaming av seremonien avtales dette i møte med oss i Hviding.

Planlegg begravelsen

Nærmeste pårørende avgjør hvordan begravelsen skal foregå. I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for begravelsen. De bør naturligvis respekteres. Det bør undersøkes om det foreligger en skriftlig erklæring fra avdøde om dette.

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler i Stavanger og Sandnes

Åpningstider etter avtale.

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i

Stavanger, Sandnes, Sola og Tau

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.