Ring oss: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Minnesider & dødsannonser

Call us: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Memorial pages & obituary

Sorg etter dødsfall

Hvordan kommer man seg gjennom sorgen etter nære relsasjoner dør?

Støtte i en av livets tyngste stunder

Sorg er en naturlig reaksjon når du har mistet en som står deg nær. Sorgprosessen er nødvendig for å klare å ta avskjed med noen som er blitt en del av vårt liv og vår egen identitet.
Ofte vil vi kjenne smerten over det vi ikke fikk sagt eller gjort, eller samvittighetsnag for det som ikke burde ha blitt sagt.

Det er normalt å føle et helt spekter av tilsynelatende motstridende følelser. Man kan føle takknemlighet og glede over gode minner, men også engstelse, sinne, skyldfølelse, nedtrykthet, lettelse eller likegyldighet. Noen blir apatiske, mens andre igjen blir hektiske og virksomme. Dette er vanlige reaksjoner på den drastiske endringen som oppstår i den pårørendes liv når en av de nærmeste dør.

Men vi reagerer forskjellig, og ikke alle vil merke noe av det som her er nevnt.

Noen trenger å være alene med sorgen, mens andre ønsker fellesskap og støtte fra medmennesker. Familie, venner eller naboer kan være gode støttespillere i denne tiden.

På tross av at man egentlig ønsker støtte fra andre synes noen det er vanskelig å dele sorg og savn med mennesker de omgås i det daglige. Vær allikevel frimodig nok til å søke støtte hos andre mennesker, for etterlatte har mye styrke å hente ved å snakke med andre folk, enten individuelt eller i grupper.

Sorgprosessen tar ofte både konsentrasjon og krefter, noe som gjør at praktiske oppgaver som dødsfallet fører med seg kan bli en stor byrde.

Planlegg begravelsen

Nærmeste pårørende avgjør hvordan begravelsen skal foregå. I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for begravelsen. De bør naturligvis respekteres. Det bør undersøkes om det foreligger en skriftlig erklæring fra avdøde om dette.

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler i Stavanger og Sandnes

Åpningstider etter avtale.

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.