Ring oss: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Minnesider & dødsannonser

Call us: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Memorial pages & obituary

Utforming av gravminnet

En er ikke pliktig til å sette stein eller annet minne på graven, men erfaringsmessig ønsker de fleste pårørende å gjøre det.

Hvordan skal gravminnet utformes?

Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, settes navnet vanligvis på den eksisterende minnesteinen.

Vanligvis må man rette seg etter konkrete bestemmelser som regulerer gravminnets størrelse og utforming. Det gjøres oppmerksom på at reglene om graver og urnenedsettelse kan være noe forskjellige fra kommune til kommune.

Hviding begravelsesbyrå informerer gjerne om dette og om de praktiske sidene ved inngravering og valg av stein.

En urnegrav blir raskt satt i stand. En kistegrav bør synke først. Det kan derfor ta noe tid, opptil flere måneder, før den blir klargjort. Ansvarlig for frigrav eller festegrav har rett og plikt til å sette i stand og vedlikeholde det gravsted han har ansvar for.

Stell av graven

Kirkegårdsbetjeningen gir veiledning om størrelse og utforming av plantebed. Dersom stell av graven byr på vanskeligheter, kan en henvende seg til kirkevergen og bestille stell av graven. Det kan opprettes gravfond der stell av graven betales i festetiden. 

Utforming

En er ikke pliktig til å sette stein eller annet minne på graven, men erfaringsmessig ønsker de fleste pårørende å gjøre det. Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, settes navnet vanligvis på den eksisterende minnesteinen.

Kremasjon

Kremasjon er et verdig alternativ til kistebegravelse, og de etterlatte står fritt til å velge det som føles rett for dem. Eventuelle ønsker fra avdøde knyttet til dette bør selvsagt tas hensyn til.

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler i Stavanger og Sandnes

Åpningstider etter avtale.

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.