Ring oss: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Minnesider & dødsannonser

Call us: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Memorial pages & obituary

Personvernerklæring

Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi håndterer data vi samler inn om deg.
Behandlingsansvarlig:

Daglig leder, Bjørn Hviding, er på vegne av selskapet ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Opplysningene selskapet innhenter er nødvendige for gjennomføringen av oppdraget som er gitt fra kunde til vårt begravelsesbyrå.

Personopplysninger som lagres:

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-post adresse
Slektskapsforhold
Livs- og trossamfunn
I tillegg lagres de samme opplysninger vedr.
Arvinger
Egne ønsker for gravferd
Personvernloven er ikke gjeldende for døde personer.

Formål med behandlingen:

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med oppdragsgiver. Vi benytter også opplysninger for å kunne gi kunder informasjon, tilbud og service som er relevant for den prosessen man er i ved et dødsfall, via telefon, e-post og postutsendelse.

Grunnlaget for behandlinger:

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-post adresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen av personvernforordringens artikkel Art 6 (b).

Opplysningen benyttes også til å oppfylle de grav vi har fra offentlige om informasjon for gjennomføringen av oppdragsavtalen.

Der du har samtykket til det benyttes opplysningene til gi deg informasjon, tilbud og service som er relevant for oppdragsavtalen via telefon, e-post og postutsendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke vei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysningene du har gitt til våre ansatte i forbindelse med inngått oppdragsavtale. Det samme er gjelde for de personopplysningene du har gitt ved kjøp på våre hjemmesider.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter:

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen så utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

Graferdsmyndigheter, tingrett, NAV, skatteetat, minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser, takkeannonser og minnesider.

Sletting av personalopplysninger:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med oppdragsavtalen lagres i vårt aktive kunderegister i 1 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens grav.

Rettigheter for den registrerte:

Vi behandler dine personalopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldene forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud:

Vi har personvernombud, Sigurd Halvorsen, som påser at personopplysningsloven regler om behandling av personopplysninger blir etterfulgt.

Informasjonssikkerhet:

Vi sikrer dine opplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:

Henvendelse og hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

post@hviding.no
Hviding Begravelsesbyrå
Auglendsmyrå 7, 4016 Stavanger

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler i Stavanger og Sandnes

Åpningstider etter avtale.

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.